VERMODJE PHARM

Фармацевтичната компания "VERMODJE" SRL се намира в чист крайградски район, на 10 км от столицата на Република Молдова, Кишинев.
Общият брой на служителите: 40 лица.
Фирмата е създадена през 2001 г. и успешно произвежда и продава различни видове фармацевтични продукти за ветеринарна и хуманна употреба.